Menu

เกี่ยวกับเรา ฟาร์มโชคชัย เอาท์ดอร์ สปอร์ต

      จากจุดเริ่มต้นของชมรมจักรยาน Recycling TeamWork ของฟาร์มโชคชัย ที่จัดกิจกรรมปั่นจักรยานภายในองค์กร นำเงินรายได้ไปทำบุญ ทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
ทั้งการสร้างฝายชะลอน้ำ การปลูกป่าชายเลน ช่วยเหลือสัตว์ป่า เป็นต้น รวมทั้งการจัดทริปใช้จักรยานเดินทางไปทำกิจกรรม โครงการจิตอาสาต่างๆ

      ในปี 2554 เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้น ฟาร์มโชคชัยสำนักงานใหญ่ ก็ได้ประสบเหตุการณ์นี้เช่นกัน ผู้บริหารและพนักงานส่วนใหญ่ ได้ย้ายไปพักพิงที่ฟาร์มโชคชัย ปากช่อง ประกอบกับเจตนารมณ์ของจิตอาสาที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จึงได้จัดรายการทริปปั่นจักรยาน 3 วัน 3 จังหวัด โดยจุดเริ่มต้นที่ฟาร์มโชคชัย ปากช่อง จ.นครราชสีมา ขึ้นมา  และนำรายได้ไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยและนี่เป็นจุดเริ่มต้นรายการแข่งขันจักรยานแห่งปี TOUR de FARM

จาก TOUR de FARM ครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบ มาแล้ว 5 ครั้ง

 1. TOUR de FARM           ปี พ.ศ. 2554
 2. TOUR de FARM 2        ปี พ.ศ. 2555
 3. TOUR de FARM 3        ปี พ.ศ. 2556
 4. TOUR de FARM 4s      ปี พ.ศ. 2557
 5. TOUR de FARM 5        ปี พ.ศ. 2558

อีกทั้งในรายการ TOUR de FAMR 4s ได้มีจัดรายการการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา และรายการการแข่งขันวิ่งผ่านด่านอุปสรรค Tough Run ขึ้น

รายการกีฬาอื่นๆ

 • Peloton of Gentlemen Classic @Palio Khao Yai        ปี พ.ศ. 2560

จากจุดเริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน ฟาร์มโชคชัย เอาท์ดอร์ สปอร์ต ได้สั่งสมประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬา มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจตนารมณ์ คือ

 1. ส่งเสริม และจัดรายการกีฬากลางแจ้ง ให้กับนักกีฬา และผู้สนใจ ได้มีความสนุกสนาน ในสไตล์ของ ฟาร์มโชคชัย เอาท์ดอร์ สปอร์ต
 2. ส่งเสริม และเสริมสร้าง ความสามัคคีปรองดอง ความเสียสละ และน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น แบบยั่งยืน
 4. ส่งเสริม และเสริมสร้าง จิตสำนึกแห่งการรักษ์โลก และลงมือทำ ตามสโลแกน Thinking Doing Going Greener
 5. ส่งเสริม และเสริมสร้าง จิตใจแห่งการแบ่งปัน จิตอาสา โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดรายการ มอบให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้สร้างคุณประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม 


img