Menu

 

Farm Chokchai Outdoor Sports & Palio Khao Yai

วันจัดงาน : วันศุกร์ที่ 29 - วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
สถานที่จัดงาน : ปาลิโอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
จุดเริ่มต้น - จุดเส้นชัย : ปาลิโอ เขาใหญ่ - ปาลิโอ เขาใหญ่
GPS Cootdinate : 14.538127, 101.400130
ประเภทจักรยาน : Road Race (จักรยานเสือหมอบ)
จำนวนรับสมัคร : 800 คน
ค่าสมัคร : 900 บาท

 

Register Now Click

 

 

Peloton ภาษาฝรั่งเศสแปลว่า “Platoon” หรือ หมวดทหาร ในการแข่งจักรยานหมายถึง “กลุ่มหลัก” หรือ กลุ่มนักปั่นที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการแข่งขัน

 

การปั่นจักรยานเสือหมอบ หรือเสือภูเขา ในลักษณะเกาะกลุ่มเป็นเส้นตรง หรือที่เรียกว่า Paceline นั้น เป็นลักษณะของการปั่นเข้ากลุ่มที่ให้ประโยชน์แก่สมาชิกทุกๆคน เพราะการปั่นในลักษณะนี้จะช่วยให้คนที่ปั่นตาม ลดแรงปะทะของลม ทำให้ประหยัดพลังงานเฉลี่ยถึง 26-27% เลยที่เดียว ทำให้สามารถประหยัดพลังงาน และเดินทางได้ระยะทางไกลกว่าการปั่นเพียงลำพัง อย่างไรก็ตาม การปั่นในลักษณะนี้มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษา และเรียนรู้ถึงหลักการพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยของสมาชิก และของทั้งกลุ่ม


รายการนี้เหมาะสำหรับนักปั่นที่

 • มีความชำนาญ และศักยภาพในการปั่นจักรยานระยะไกล
 • มีทักษะในการปั่นนำ หรือปั่นตาม (Drafting)
 • มีน้ำใจนักกีฬา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • เคารพ กฎกติกา กฎจราจร และเพื่อนร่วมทาง
 • ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคต่างๆที่จะประสบได้ในเส้นทาง สภาพอากาศ และฤดูกาล
 • รักษ์โลก มีความใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 


ที่มา Peloton of Gentlemen Classic

ด้วยความชื่นชอบในกีฬาจักรยาน ของผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันจักรยาน รายการ Tour de Farm ได้พบกับประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ได้เห็นถึงมิตรภาพ การเสียสละ การรวมเป็นทีม และการแสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษ จากการแข่งขันจักรยาน Tour de Farm ครั้งที่ 1 ในปี 2554 ซึ่งเป็นรายการ 3 วัน โดยในวันที่ 2 ของการแข่งขัน ขณะที่ปล่อยตัวออกไปประมาณกิโลเมตรที่ 10 ได้พบกับเพื่อนนักแข่งที่เกิดยางรั่วจอดอยู่ข้างทาง จึงตัดสินใจลงไปช่วยเปลี่ยนยางจนเสร็จ และหลังจากนั้นจึงได้เร่งปั่นทำเวลาเพื่อกลับไปให้ทันกลุ่มหน้า   จนสามารถปั่นไล่ทันกลุ่มที่นำจนทัน และได้คำชมจากเพื่อนๆกลุ่มนำว่า “เยี่ยมมากที่ปั่นมาจนทัน” จากนั้นจึงรวมกลุ่มปั่นกันต่อไป จนเมื่อถึงเนินสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัย เขาจึงได้กล่าวชวนกลุ่ม ยกสปรินท์เข้าเส้นชัยพร้อมกัน แต่เมื่อกลุ่มได้สปรินท์มาถึงครึ่งทาง นักปั่นในกลุ่มได้ร่วมกันลดความเร็วลงโดยไม่ได้นัดหมาย และปล่อยให้เขา ได้เข้าเส้นชัยก่อน โดยที่ทุกคนต่างพร้อมใจกันปั่นตามเข้าเส้นชัยในลำดับต่อๆกันมา และจากครั้งนั้นจึงทำให้เขาได้เรียนรู้คำว่าสุภาพบุรษนักปั่นอย่างแท้จริง

     จากวันนั้น คำว่า “สุภาพบุรุษ” ได้ถูกถ่ายทอดไปยังรายการจักรยาน Tour de Farm ทุกๆครั้ง ภายใต้ Concept  “Fearless Gentlemen” เพื่อถ่ายทอดความเป็นสุภาพบุรุษให้เกิดขึ้นในวงการนักปั่นจักรยานสืบต่อเนื่องกันไป ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เสริมสร้างให้ผู้ที่มีใจรัก และมีน้ำใจเป็นนักกีฬามาร่วมแข่งขันกันในแบบสุภาพบุรุษ
 2. ส่งเสริมให้เกิดระเบียบวินัย และเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม
 3. นำรายได้ไปสนับสนุนมูลนิธิพิทักษ์เขาใหญ่

จากวันเวลาและประสบการณ์การจัดรายการจักรยาน ของทีมงาน ได้หล่อหลอมจิตใจ ความรู้และประสบการณ์จนตกผลึก เป็นรายการจักรยาน ที่ชื่อว่า Peloton of Gentlemen Classic รายการจักรยานที่ไม่มุ่งเน้นเรื่องของชัยชนะ แต่เน้นถึงการร่วมกันทำงานกันเป็นทีม ที่มีผู้เสียสละความเหนื่อยสลับกันไปในการปั่นจักรยานนำกลุ่ม ที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักกันเลย เพื่อให้โอกาสแก่นักปั่นที่มีศักยภาพน้อยกว่าได้ปั่นจักรยานในระยะทางไกลในเวลาที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีความสนุกสนานสบายใจที่จะเหนื่อยเคียงข้างกับนักปั่นจักรยานผู้เสียสละท่านอื่นๆ เหมือนกัน และยังเป็นรายการจักรยานที่มุ่งเน้นให้นักปั่นมีเกียรติ มีมารยาท มีวินัย เคารพใน กฎกติกา กฎจราจร เพื่อนร่วมทาง รักษ์โลก และเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก โดยไม่ย่อท้อกับอุปสรรคต่างๆที่จะประสบได้ในเส้นทาง สภาพอากาศ และฤดูกาล

และนี่คือที่มา ของรายการจักรยาน Peloton of Gentlemen Classic

 

 

 


รูปแบบการจัดรายการ

PELOTON OF GENTLEMEN CLASSIC  เป็นรายการจักรยานที่เน้นการแสดงออกของนักปั่นทั้งหญิงและชาย ที่มีความเป็นสุภาพบุรุษ ตลอดรายการการปั่นจักรยาน คือการเสียสละเพื่อให้เพื่อนนักปั่นได้ถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัย โดยตลอดเส้นทางมีความท้าทาย การอดทน เพื่อเอาชนะใจตนเอง และอุปสรรคของเส้นทางที่ขรุขระ ไม่ราบเรียบในบางช่วง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะจริงของถนน ตลอดจนฤดูกาลที่มีความร้อน หรือฝนที่อาจจะตกลงมาได้ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น Marshal ผู้ควบคุมเส้นทาง รถพยาบาล ในจำนวนจำกัด นักปั่นจึงต้องดูแลรับผิดชอบตนเองให้เป็นพิเศษ และช่วยเหลือเพื่อนนักปั่นให้มากที่สุด   เป้าหมายของรายการนี้ คือ นักปั่นจักรยาน จะมีความสนุกสนานท้าทายในการปั่นทุกสภาวะ ไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย  มีจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และมีน้ำใจนักกีฬา ภายใต้ "Concept Peloton of Gentlemen" หรือ "เพโลตอนของสุภาพบุรุษ"


วัตถุประสงค์รายการ Peloton of Gentlemen Classic

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักปั่นจักรยาน เกิดจิตสำนึก และแสดงออกถึง มารยาทความเป็นสุภาพบุรุษ อย่างเป็นรูปธรรมตลอดรายการ ด้วยการปั่นผ่านเส้นทางธรรมชาติ ด้วยความอดทน เสียสละในการปั่นแบบสลับเปลี่ยนช่วยกันนำลาก Peloton กลุ่มจักรยาน ให้นานที่สุด ตลอดเส้นทาง
 2. รายได้ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนโครงการจิตอาสาต่างๆ ด้านรักษ์โลก
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตร และสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบเส้นทาง

การตัดสินบนเส้นทาง

     จากภาพถ่ายของคณะกรรมการผู้ตัดสินในทุกๆระยะทางประมาณ 10 km ตลอดเส้นทางหลังจากโรลลิ่งสตาร์ท 10 km. แรก ประกอบกับมารยาทในการปั่นจักรยานตามข้อกำหนดตลอดทั้งรายการ โดยการตัดสินของ Head Marshal ถือเป็นเอกฉันท์และเป็นอันสิ้นสุด การยอมรับในผลการตัดสินให้สมกับคำว่า “Peloton of Gentlemen” หรือ "สุภาพบุรุษนักปั่นของเพโลตอง"


รูปแบบการปั่น และกติกา

 
1. นักปั่นจักรยานที่มีความสามารถ และเป็นผู้เสียสละในการปั่นแบบสลับเปลี่ยนเพื่อลาก Peloton (จักรยานกลุ่มหลัก) ได้นานที่สุดตลอดเส้นทางจึงมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด   กลุ่มหลักของรายการ (ไม่รวมกลุ่มที่มีจำนวนน้อยกว่า 30 คนลงไป)  โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน จากภาพถ่ายของคณะกรรมการผู้ตัดสินในทุกๆระยะทางประมาณ 10 km ตลอดเส้นทางหลังจากโรลลิ่งสตาร์ท 10 km. แรกไปก่อน ประกอบกับมารยาทในการปั่นจักรยานตามข้อกำหนดตลอดทั้งรายการ โดยการตัดสินของ Head Marshal ถือเป็นเอกฉันท์และเป็นอันสิ้นสุด การยอมรับในผลการตัดสินให้สมกับคำว่า “Peloton of Gentlemen” หรือ เพโลตองของสุภาพบุรุษนักปั่น 
2. นักปั่นที่เข้าเส้นชัยทุกคน สามารถเลือกรับสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ Dog Tag Jigsaw (ชิ้นใดก็ได้)  เนื่องจาก Peloton ภาษาฝรั่งเศสแปลว่า “Platoon” หรือ หมวดทหาร ในการแข่งจักรยานหมายถึง “กลุ่มหลัก” หรือ กลุ่มนักปั่นที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการแข่งขัน จึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ ของรายการ พร้อมกับเซ็นชื่อบน แผ่น Signed Poster เกียรติยศ ในตำแหน่งของชิ้นที่เลือกไป 
3. ผู้ที่ปั่นจักรยานนำเดี่ยวเข้าเส้นชัย โดยไม่มีผู้ตาม และไม่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยลากกลุ่ม Peloton (เพโลตองที่มีจำนวน 30 คนขึ้นไป) ตามหลักฐานภาพถ่ายของคณะกรรมการผู้ตัดสินตลอดรายการ จะไม่มีโอกาสได้รับรางวัลเกียรติยศ
4. เพื่อให้การปั่นจักรยานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการ จึงมีการกำหนดกติกาดังต่อไปนี้
4.1 นักปั่นจักรยานต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
4.2 ใช้จักรยานที่เหมาะสมกับทุกสภาพถนน(มีถนนขรุขระ และเป็นถนนลูกรังตามสภาพที่เป็นจริงของถนนที่ใช้สัญจรในปัจจุบัน ดังนั้นนักปั่นจำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ปะยาง และอะไหล่ที่จำเป็นกับตนเองมาด้วย)
4.3 มีการชี้หรือแสดงสัญลักษณ์มือกับนักปั่นท่านอื่นๆ เมื่อพบอุปรรคของเส้นทาง เช่นหลุม หรือทางขรุขระเป็นต้น
4.4 ให้เกียรติกับนักปั่นผู้อื่นโดยแสดงคำพูดหรืออาการที่สุภาพในทุกกรณี
4.5 ดูแลรักษารถของตนเองอยู่ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้ ก่อนเข้าร่วมในรายการนี้
4.6 ไม่ทิ้งขวดน้ำ ซองอาหารเสริม หรือเศษขยะอื่นๆบนเส้นทางโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะเป็นที่จัดไว้ให้สำหรับทิ้งในบริเวณงาน จุดให้น้ำ หรือถังขยะสาธารณะเท่านั้น 
4.7 แต่งตัวให้เท่ (มีมาตรฐานถูกต้องตามความปลอดภัย)
4.8 ขอเชิญชวนสุภาพบุรุษนักปั่นทั้งหญิงและชายทุกท่านร่วมกันไว้หนวด หรือดัดแปลงตามความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ และเพื่อการประกวดนักปั่นหนวดเท่ ชิงรางวัลประจำรายการครั้งนี้
5. การปล่อยตัวจะทยอยปล่อยพร้อมๆกัน โดยไม่มีการจับเวลาในรายการ

ที่จอดรถ

 1. ลานจอดรถ ปาลิโอ เขาใหญ่ และโรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จำนวน 300 คัน
 2. โรงเรียนบ้านหมูสี ห่างจาก ปาลิโอ เขาใหญ่ ประมาณ 1 กิโลเมตร
 3. วัดหมูสี ตรงข้าม โรงเรียนบ้านหมูสี ห่างจาก ปาลิโอ เขาใหญ่ ประมาณ 1 กิโลเมตร

ที่พัก

   

 นักกีฬา และผู้ติดตามสามารถจองห้องพัก ได้ที่ ปาลิโอ อินน์ โทร. 044-365905 , 044-365955
และ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่  โทร. 044-365971-5 , 081-9993665 ได้ในราคาสุดพิเศษ 

 

สิทธิพิเศษ จาก Palio Inn และ Balios Resort Khao Yai ที่มอบให้กับนักกีฬาผู้สมัครรายการ

 1. ห้องพัก ราคาพิเศษลด 40% – 60% ตามเงื่อนไขที่โรงแรมกำหนด
 2. สะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากเป็นสถานที่จัดรายการ
 3. รับ Race Pack ได้ทันที เมื่อ Check In โดยไม่ต้องไปที่จุดรับ Race Pack (ได้ทุกเวลาที่เข้า Check In)
 4. สามารถ Check Out ได้ถึงเวลา 14.00 น.
 5. สามารถนำจักรยานเข้าในห้องพักได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 1. ปาลิโอ เขาใหญ่  
 1. บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่


โครงการจิตอาสาต่างๆ ด้านรักษ์โลก


ช่องทางติดต่อสื่อสาร

Email : farmchokchaisport@gmail.com
Facebook  : www.facebook.com/PelotonOfGentlemen
Telephone : 0 2532 2846-8 ext: 1680, 1681
Mobile  : 09 2639 9322

 

เส้นทาง

ระยะทาง 120 กิโลเมตร

 

 

 

 

หมายเหตุ : กลุ่มนักปั่น 50 คนแรกที่เข้าแถวพร้อมปล่อยตัว จะได้รับสิทธิพิเศษ ปั่นเข้าไปข้างในบริเวณ ศูนย์การค้า Palio เมืองสไตล์อิตาเลี่ยน 

 

 


จุดให้น้ำ

 1. บริการน้ำดื่ม
 2. จุดให้น้ำในเส้นทาง จำนวน  2 จุด โดยจะไม่มีการส่งน้ำให้ แต่จะมีการตั้งโต๊ะ ให้นักปั่นจอดจักรยาน และหยิบน้ำดื่มเอง  
 • จุดที่ 1 ร้านกาแฟ 38 Café & Farm กิโลเมตรที่ 51

 

 • จุดที่ 2 ร้านกาแฟ สวนทูลใจ Cafe  กิโลเมตรที่ 85


การจัดการบนเส้นทาง

 • รถพยาบาล​
 • ทีมงานมาแชลเฉพาะจุดแยกใหญ่ นำขบวน และขนาบข้างขบวน Peloton ดูแลความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทาง เฉพาะแยกที่สำคัญ
 • บริการทางการแพทย์
 • บริการทางการแพทย์ จะประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน และรถพยาบาล
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถหยุดชั่วคราวหรือออกจากการปั่นได้หากมีการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุ

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 29  กันยายน 2560
15.00 - 20.00 น. ลงทะเบียนรับเบอร์ ที่จุดลงทะเบียน บริเวณลานจอดรถ ปาลิโอ  เขาใหญ่
   
 
   
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
05.00 - 06.30 น. ลงทะเบียนรับเบอร์, รับประทานอาหารเช้า และรายงานตัวพร้อมกันหน้าเส้นสตาร์ท
06.30 น. รวมพลชี้แจง และเน้นย้ำวัตถุประสงค์และกติกา
07.00 น. ปล่อยขบวนจักรยาน ณ จุดสตาร์ท บริเวณลานจอดรถด้านหลัง โดย 50 ท่านแรกที่เข้าแถวพร้อมปล่อยตัวก่อนตามลำดับ จะได้รับสิทธิพิเศษตอนปล่อยตัว โดยการปั่นเข้าไปภายในบริเวณ ศูนย์การค้า Palio เมืองสไตล์อิตาเลี่ยน
11.00 น. มอบของที่ระลึกให้กับนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ณ เวทีกลาง ลานน้ำพุ Piazza Palio
14.00 น. พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ

 


การลงทะเบียนนักกีฬารับ Race Pack

นักกีฬาสามารถลงทะเบียนรับ Race Pack ได้ในวันเวลาที่กำหนด ณ อาคาร ข้างลานจอดรถของ ปาลิโอ เขาใหญ่ โดยใช้เอกสารสำคัญดังนี้

 • อีเมล์ยืนยันการสมัครที่ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตของผู้สมัคร  
 • การรับแทนผู้อื่น ต้องนำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตของผู้สมัครมาด้วย

การปล่อยตัวนักกีฬาจักรยาน

     เป็นการปล่อยตัวแบบ Gun Start โดยไม่มีการแบ่งรุ่น


สัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด จะได้รับแผ่น SIGNED POSTER ที่มีลายเซ็นของเพื่อนนักปั่นที่เข้าร่วมรายการทุกท่านบนนั้น เพื่อเป็นที่ระลึก และเกียรติยศกับนักปั่นผู้ทรงเกียรติ ตาม Concept ของรายการ (JIGSAW เป็นสัญลักษณ์ของการมีส่วนร่วมที่จะขาดชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ เพราะทุกส่วนมีความสำคัญที่ทำให้ภาพนั้นมีความสมบูรณ์ที่สุด)
 2. ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ Dog Tag Jigsaw ท่านละ 1 ชิ้น เพื่อเป็นของที่ระลึกถึงการร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายการครั้งนี้

 

 

 

จุดมอบของที่ระลึก และจุดบริการอาหารนักกีฬา บริเวณลานน้ำพุ Piazza Palio

     เมื่อนักปั่นเข้าเส้นชัยแล้ว จะต้องนำ BIB ติดเสื้อมาแสดงเพื่อรับสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ และอาหาร ในบริเวณดังกล่าว โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักกีฬาที่นำ BIB มาแสดงเท่านั้น

ค่าสมัคร  900 บาท 

Register Click

การชำระเงิน

 • ผ่าน E-Banking หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สะพานใหม่                               

เลขที่บัญชี  065-6-01488-1  บัญชี กระแสรายวัน                                           

ชื่อบัญชี   บริษัท  โชคชัยอินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

กรุณาแจ้งการชำระเงิน ผ่านระบบลงทะเบียน เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว Click

 • ผ่านบัตรเครดิต

หมายเหตุ ระบบรับสมัครจะรักษาสิทธิ์การสมัครของผู้สมัครเป็นระยะเวลา 3 วัน (72 ชั่วโมง เริ่มนับจากเวลาสมัคร) หากเกินกำหนดการชำระเงิน ระบบจะยกเลิกการสมัครของผู้สมัคร เพื่อเปิดสิทธิ์ให้นักกีฬาท่านอื่นที่สนใจได้สมัครต่อไป

การประกันอุบัติเหตุ

นักกีฬาทุกท่านที่สมัครและชำระค่าสมัครเรียบร้อย ภายใน 15 กันยายน 2560 จะได้รับความคุ้มครองจากการประกันอุบัติเหตุ ในวันจัดรายการ วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560